Shporta

Mundesi Kthimi i Produktit

Mundësi kthimi

 

Avatars. al, ju ofron mundësi kthimi brënda 14 - ditëve pa paguar asnjë gjë.

NËSE JU DESHIRONI KTHIM PARASH, kthimi i produktit duhet të bëhet Brenda 48 - orëve nga momenti që ju keni marrë porosinë në dorëzim nga korrieri.  Produktet që doni të ktheni duhet të jetë në kutinë origjinale, me paketimin dhe ambalazhimin e vetë produktit, të mos jentë përdorur apo dëmtuar gjatë provës dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit dhe faturën e blerjes.

Nëse ky afat kalon, mos u shqetësoni!

 Ju sërish do mund ta ktheni produktin tuaj (brenda 14 ditëve) por nëse kthimi bëhet pas 48 orëve, ju do keni mundësi vetëm ta zëvëndësoni produktin me një produkt tjetër, pra nuk do mund t’ju kthehen paratë në raste të tilla. Ne do ju lejojmë që kundrejt vlerës së produktit të kthyer, ju do të mund të merrni një produkt tjetër. Ju keni një afat kohor 1 - (një) vjeçar nga momenti kthimit të produktit, për ta zëvëndësuar me një produkt tjeter.

 

Si bëhet kthimi i produktit?

Në fillim na kontaktoni për kthimin që doni të bëni. Kontaktin mund ta bëni me telefon, whatsApp, email. Më pas plotësoni tek fatura e blerjes, emrin e produktit të kthyer, arsyen e kthimit (nuk ju pëlqeu, nuk e doni më produktin, nuk ishte sipas pritshmërive, kishte problem etj). Me faturën e plotësuar ju mund ta nisni produktin në adresën tonë.

Dërgimin e produktit mund ta bëni vetë fizikisht në pikat tona të shitjes, ose mund ta nisni me postë tek adresa jonë.

Adresa jonë: Avatars Rr.Peti , Pall 1, H1, Ap2

Ne gjithashtu jemi të gatshëm tju dërgojmë postën që të vijë ta marë produktin tek ju, në të tilla raste ju do keni mundësi të paguani çmimet preferenciale që ne kemi për dërgimin e produktit. Në Tiranë kosto e dërgesës është 200 Lekë, në qytetet e tjera të Shqipërisë kosto është 300 Lekë dhe në Kosovë kosto është 900 Lekë.

 

Si mund të përdorni vlerën monetare sërish?

Kur produkti kthehet në zyrat tona në Tiranë, bëhet verifikimi i tij brenda 24 orëve. Nëse produkti përmbush kushtet e kthimit, ne ju kontaktojmë nëpërmjet emailit ose telefonit për rimbursimin e vlerës së produktit.

Në rastet kur porosia përmban vetëm produktin e kthyer ose ju keni kthyer të gjitha produktet e porosisë rimbursimi nuk e përfshin koston e transportit.


Në qoftë se produktet na dërgohen të përdorur, të dëmtuar, të larë ne nuk do e pranojmë, produkti do dërgohet sërish tek ju dhe nuk mund të procedojmë me rimbursimin.
Produktet që doni të ktheni duhet të jenë në kutinë origjinale. me paketimin dhe ambalazhimin e tij, të mos jetë përdorur apo dëmtuar gjatë provës dhe tё shoqërohet me të gjithë aksesorët, udhëzimet e përdorimit dhe faturën e blerjes.

KUJDES: Disa nga produktet mund te mbajne etiketen qe nuk mund te kthehen, si produktet kozmetike, të kujdesit personal, rrobat e banjos, bikini, intimo, librat, dvd, vcd, cd produkte që mund të kopjohen, produkte kancelarie si toner etj., vetëm në rastet kur nuk është hapur ambalazhi, s’është provuar, prishur ose përdorur mund të bëhet kthimi.Pajisjet elektroshtepiake si frigorifer, furrë, pjatalarëse, mikrovala, hekur, kondicioner, televizor etj. Paisje që kërkojnë instalim duhet të hapen dhe instalohen vetëm nga serviset e autorizuar. Nëqoftëse hapja bëhet nga ana juaj para servisit produkti mund të ngelet jashtë garancisë. Në rastin kur servisi i autorizuar gjen një gabim ose difekt gjatë instalimit të produktit duhet mbajtur një procesverbal ku personi i autorizuar të specifikojë hollësisht problemim dhe defektin. Procesverbali dërgohet bashkë me faturën dhe produktin për të kërkuar kthimin.

 

Cilat janë kushtet e kthimit të produktit?

Ju mund ta ktheni produktin tek ne mjafton të ktheni produktin sipas kushteve të mëposhtme. Këto kushte nevojiten sepse produkti duhet të jetë në gjendje të shitet sërish dhe furnitorët tanë e kanë të pamundur ta tregëtojnë në rast të kundërt.

  • Produkti nuk duhet të jetë i dëmtuar.
  • Produkti nuk duhet të ketë shenja përdorimi.
  • Amballazhi i produktit duhet të jetë i rregullt dhe me të gjithë aksesorët e tij.
  • Produktet me pulla sigurie në paketim duhet ta kenë të padëmtuar pullën e sigurisë.

      Pra nuk duhet   të jetë i hapur.

  • Produkti duhet të ketë faturën e blerjes së tij.

 

Raste të veçanta apo produkte të dëmtuara.

Në rastet kur produkti nuk funksionon siç duhet ju mund ta ktheni produktin dhe pasi ta kemi konstatuar problemin ne do të rimbursojmë edhe vlerën e transportit që ju keni paguar për të sjellë produktin tek ne. Për këtë arsye kthimi në të tilla raste duhet të na identifikohet paraprakisht që ne të sjellim kompaninë e transportit që kemi marrëveshje.

Ju keni të drejtën e heqjes dorë nga blerja brenda 14 ditëve, pa dhënë asnjë arsye dhe ne ju krijojmë mundësinë që shumën e shpenzuar ta përdorni për një blerje tjëtër pa ju kushtëzuar për kohën.

 

E drejta e konsumatorit të heq dorë:

Në të gjitha rastet, është përgjegjësia e blerësit t’i kthejë mallrat tek ne ose t’i dorëzojë ato tek dikush të cilin ne e kemi autorizuar t’i marrë. Ju duhet t’i ktheni mallrat në adresën e përcaktuar. Ju mund t’i ktheni ato në çdo adresë që ne kemi përcaktuar për përdorim nga konsumatorët për të na kontaktuar.

Ju nuk duhet të vononi kthimin e mallrave dhe duhet t’i dërgoni ato mbrapsht brenda 14 ditëve nga dita e blerjes.

Nëse kthimi bëhet me postë ose korrier tarifa e kthimit paguhet nga ju. Nëse i sillni në dyqanet tona fizike nuk paguani asgjë.